Sezona: 2012
12.05 - 13.05.2012

Jaunumi

Testa ātrumposmam var pieteikties nosūtot aizpildītu pieteikuma anketu uz e-pastu raimonds@ramotosport.lv līdz 4.05 plkst. 18:00. Testa ātrumposma segums ir 100% grants, garums līdz 5,00 km. Maksimālais dalībnieku skaits testa ātrumposmā - 35.

Dalības maksa 70 LVL + 15,40 LVL (PVN 22%) - kopā 85,40 LVL jāiemaksā līdz 04.05.2012 plkst. 18:00. Dalības maksu var pārskaitīt Rīkotājam - Biedrība "RA Motosport", reģ. Nr. 40008124154, banka: Latvijas Hipotēku un zemes banka, konta numurs: LV60LHZB1000154178001, SWIFT: LHZBLV22. Pakalpojuma rēķinu var pasūtīt nosūtot maksātāja rekvizītus uz e-pastu: raimonds@ramotosport.lv līdz 2.05.

Jaunumi Tviterī: